späť na videá

Wyn Masters si dáva trať v Leogangu nahor aj nadol

Ako lepšie demonštrovať, že Leogang nie je plnohodnotná sveťáková trať? A ako lepšie demonštrovať schopnosti nového elektrobiku?

Na obe otázky platí rovnaká odpoveď: tak, že na novom elektrobiku GT eVerb necháte Wyna Mastersa vyjsť celú trať svetového pohára v zjazde nahor aj nadol.

Komentáre